Member Login

Become a member to enjoy unlimited photo access, oasis parties, and access to our premises. Members who are outside Kenya can subscribe by using PayPal which is secure, easy and fast.

JOIN NOW

koroga party
  • Grand Koroga Party comming soon, don't worry be happy.

  • ग्रांड पार्टी जल्द ही आ रहा हिलाओ, चिंता मत करो खुश रहो.
    Grāṇḍa pārṭī jalda hī ā rahā hilā'ō, cintā mata karō khuśa rahō.

  • ભવ્ય પાર્ટી ટૂંક સમયમાં આવી છે જગાડવો, ચિંતા ન કરશો ખુશ છે.
    Bhavya pārṭī ṭūṅka samayamāṁ āvī chē jagāḍavō, cintā na karaśō khuśa chē.

  • 搅拌盛大的派对即将到来,不用担心是快乐的。
    Jiǎobàn shèngdà de pàiduì jíjiāng dàolái, bùyòng dānxīn shì kuàilè de.

Interracial meet up singles party for V.I.P's /Expatriate/Executives and tourists.

Interracial meet up singles party for V.I.P's /Expatriate/Executives and tourists.Oasis Interracial Party down Come and join other OASIS PRIVATE CLUB Singles in a
relaxed party environment. There will be lots of fun ice-breaking activities to get everybody mingling and later Dance,massage demo & strip show.

click here for more information

Oasis Forever Health & Beauty Products

With the use of our products, long life will be your heritage.

 
healthproducts
oasis_forever
healthproducts
oasis_forever